Thành lập Hội đồng chấm thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT Lê Hồng Phong năm học 2017-2018

File đính kèm

QĐ 1066 SGDĐT Thành lập Hội đồng chấm thy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên tỉnh Nam Định năm học 2017-2018
QĐ 1050 SGDĐT Thành lâp hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong năm học 2017-2018