Quyết định Số 279/QĐ-PGDĐT Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022

Số ký hiệu văn bản 279/QĐ-PGDĐT
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Người ký duyệt Đoàn Quang Vụ
Tài liệu đính kèm QĐ Số 279_QĐ-PGDĐT VỀ Về việc duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022