Quyết định số 2027/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

Số ký hiệu văn bản   2027/QĐ-UBND
Ngày ban hành   17/8/2020
Ngày hiệu lực   17/8/2020
Trích yếu nội dung   Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

Hình thức văn bản   Quyết định
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Trần Lê Đoài - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm   Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021