Quyết định số 1489/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

Quyết định số 1489/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

 

Số ký hiệu văn bản   1489/QĐ-UBND
Ngày ban hành   18/7/2019
Ngày hiệu lực   18/7/2019
Trích yếu nội dung  Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản   Quyết định
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt  Trần Lê Đoài - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm   Khung thời gian năm học 2019-2020