Luật Công đoàn 12/2012/QH13

Số kí hiệu    12/2012/QH13
Loại văn bản  Luật
 Trích yếu  Luật Công đoàn 
 Ngày ban hành  20/6/2012
 Ngày hiệu lực  01/01/2013
 Người ký   Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
 Cơ quan ban hành   Quốc hội
 Xem văn bản đính kèm   Luật Công đoàn