Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2020-2021

Loại  văn bản  Thông báo kết quả
 Trích yếu

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2020-2021

 Ngày ban hành   22/7/2020
 Ngày hiệu lực  22/7/2020
 Người ký  Nguyễn Mạnh Hưng - Phó trưởng phòng
 Cơ quan ban hành          Phòng GD&ĐT Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                         1. Danh sách điểm khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 THCS Nguyễn Hiền năm học 2020-2021

2. Danh sách điểm khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2020-2021 (đỗ vòng 1)

3. Danh sách điểm khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2020-2021 (đỗ vòng 2)