Kết quả thi chọn HSG năm học 2016-2017 huyện Nam Trực

Download Kết quả thi, bảng kết quả toàn đoàn HSG năm học 2016-2017 huyện Nam Trực:
Kết quả thi HSG huyện Nam Trực

Bảng kết quả toàn đoàn HSG khối các Phòng GD&ĐT năm học 2016-2017