Kết quả khảo sát học sinh giỏi lớp 9 năm học 2019-2020

STT Nội dung Tải về
1 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Vật Lý Tải về
2 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Hóa học Tải về
3 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Lịch sử Tải về
4 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Địa lý Tải về
5 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Sinh học Tải về
6 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Tin học Tải về