Kế hoạch số 28/KH-UBND của UBND huyện Nam Trực về việc Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022

Số ký hiệu văn bản 28/KH-UBND
Ngày ban hành 02/4/2021
Ngày hiệu lực 02/4/2021
Trích yếu nội dung về việc Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt KT. CHỦ TỊCH - PHÓ CHỦ TỊCH: Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm KH số 28_KH-UBND về việc Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022

 

QĐ số 316_QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vàò các lớp đầu cấp năm học 2021-2022