Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nam Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Số kí hiệu    70/HD-LĐLĐ
 Trích yếu

 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nam Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

 Ngày ban hành                    19/6/2017
 Ngày hiệu lực  19/6/2017
 Người ký Trần Quốc Doanh
 Cơ quan ban hành              Liên đoàn lao động huyện Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                          70 HD-LĐLĐ