Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019

TT Số ký hiệu Nội dung Công văn
1 1371/SGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 Tải về
2 255/PGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 Tải về