Điều chỉnh về hướng dẫn cấp phép dạy thêm, học thêm trong các trường học, TTGDTX, TTGDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Nam Định

Số ký hiệu văn bản   888/SGDĐT
Ngày ban hành   29/7/2019
Ngày hiệu lực   29/7/2019
Trích yếu nội dung  Điều chỉnh về hướng dẫn cấp phép dạy thêm, học thêm trong các trường học, TTGDTX, TTGDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản   Công văn
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt  Nguyễn Tiến Dũng - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định
Tài liệu đính kèm   Điều chỉnh hướng dẫn dạy thêm, học thêm