Công văn số 313/KH-PGDĐT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Số ký hiệu văn bản 313/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Đoàn Quang Vụ
Tài liệu đính kèm cv số 313_KH-PGDĐT về việc Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021