Công văn số 255/PGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Số ký hiệu văn bản 255/PGDĐT
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung về việc hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chất lượng giáo dục năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Công văn
Người ký duyệt Đoàn Quang Vụ
Tài liệu đính kèm cv số 255_PGDĐT Về việc hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chất lượng giáo dục năm học 2021-2022