Công văn số 233/UBND-VP7 về việc thu học phí các khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2016-2017

 Số kí hiệu  233/UBND-VP7
 Ngày ban hành  15/9/2016
 Ngày bắt đầu hiệu lực  15/09/2016
 Thể loại  Công văn
 Lĩnh vực  Giáo dục đào tạo
 Cơ quan ban hành  UBND tỉnh Nam Định
 Người ký  Phó chủ tịch tỉnh Nam Định - Trần Lê Đoài
 File đính kèm  CV 233/UBND-VP7 V/v thu học phí, các khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2016-2017