Công văn số 197/UBND-VP của UBND huyện Nam Trực về việc tổ chức thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số ký hiệu văn bản   197/UBND-VP
Ngày ban hành   24/4/2020
Ngày hiệu lực   24/4/2020
Trích yếu nội dung   Tổ chức thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản   Công văn
Lĩnh vực   Y tế
Người ký duyệt   Lưu Quang Tuyển - Chủ tịch UBND huyện Nam Trực 
Tài liệu đính kèm  Công văn số 197/UBND-VP