Công văn số 102 - CV/BTC Đăng ký theo học lớp trung cấp Chính trị - Hành chính (hệ tại chức) cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện

Căn cứ vào Kế hoạch bồi dưỡng của các nhà trường. Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực Đề nghị Ban chi ủy các chi bộ trường học tạo điều kiện giới thiệu các đồng chí là quản lý, các đồng chí đã nằm trong danh sách nguồn quy hoạch quản lý, chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị đăng ký đi học theo tinh thần Công văn số 102-CV/BTC ngày 06/7/2017 của Ban tổ chức Huyện ủy.

Số kí hiệu    102-CV-BTC
Loại văn bản  Công văn
 Trích yếu

 Đăng ký theo học lớp trung cấp Chính trị - Hành chính (hệ tại chức) cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện

 Ngày ban hành                     06/7/2017
 Ngày hiệu lực  06/7/2017
 Người ký   Lưu Văn Dũng
 Cơ quan ban hành               Ban tổ chức huyện ủy Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                          Số 102-CV BTC