Công văn số 04/PGDĐT Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Số ký hiệu văn bản 04/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 08/01/2021
Ngày hiệu lực 08/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Đoàn Quang Vụ
Tài liệu đính kèm cv số 04_PGDĐT về việc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021