CÔNG ĐIỆN KHẨN về việc triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 3 năm 2019

Số ký hiệu văn bản   203/PGDĐT-VP
Ngày ban hành   02/8/2019
Ngày hiệu lực   02/8/2019
Trích yếu nội dung  CÔNG ĐIỆN KHẨN về việc triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 3 năm 2019
Hình thức văn bản   CÔNG ĐIỆN KHẨN
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt  Đ/c Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng GD&ĐT Nam Trực
Tài liệu đính kèm   Công điện khẩn số 203/PGDĐT-VP

Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND