Công điện khẩn của UBND huyện v/v triển khai khẩn các biện pháp ứng phó với cơn bão số 11 (bão Khanun) và mưa lũ

Số kí hiệu   05/CĐ-UBND
Loại văn bản   Công điện
 Trích yếu   Công điện khẩn của UBND huyện v/v triển khai khẩn các biện pháp ứng phó với cơn bão số 11 (bão Khanun) và mưa lũ
 Ngày ban hành   14/10/2017
 Ngày hiệu lực   14/10/2017
 Người ký   Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch
 Cơ quan ban hành   UBND huyện Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm    05CĐ-UBND