Công điện của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực về phòng, chống cơn bão số 2 năm 2017

 

Số kí hiệu    01/CĐ-UBND
Loại văn bản  Công điện
 Trích yếu

 Phòng, chống cơn bão số 2 năm 2017

 Ngày ban hành                    09h, ngày 16/7/2017
 Ngày hiệu lực  09h, ngày 16/7/2017
 Người ký  Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực
 Cơ quan ban hành               UBND huyện Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                          Công điện của Chủ tịch UBND huyện Nam Trực về phòng chống cơn bão số 2 năm 2017