Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy v/v nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện

Số kí hiệu  07-CT/HU
 Loại văn bản                    Chỉ thị
 Trích yếu

Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy v/v nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện

 Ngày ban hành                    10/10/2016
 Ngày hiệu lực  10/10/2016
 Người ký  Đ/c Triệu Đức Hạnh – Bí Thư Huyện Ủy
 Cơ quan ban hành               Huyện Ủy Nam Trực
 Lĩnh vực  Bảo hiểm xã hội
 Xem văn bản đính kèm                         Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy v/v nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện}