Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2017

Số kí hiệu    72/KH-PGDĐT
Loại văn bản  Kế hoạch
 Trích yếu

 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2017

 Ngày ban hành                    13/4/2017
 Ngày hiệu lực  13/4/2017
 Người ký   Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng
 Cơ quan ban hành               Phòng Giáo dục và Đào tạo
 Xem văn bản đính kèm                            72/KH-PGDĐT Phòng