Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Số kí hiệu   1980/QĐ-TTg
 Loại văn bản                    Quyết định
 Trích yếu

 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 Ngày ban hành                    17/10/2016
 Ngày hiệu lực  01/12/2016
 Người ký Vương Đình Huệ
 Cơ quan ban hành               Thủ tướng chính phủ
 Lĩnh vực  Nông nghiệp & PTNT
 Xem văn bản đính kèm                          CV 1980 QĐ về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.signed