Thông báo Kết quả tổng hợp điểm xét tuyển của người dự tuyển làm giáo viên Tiểu học huyện Nam Trực năm 2017-2018

 Số ký hiệu   02/TB-HĐTDGV
Loại văn bản  Thông báo
 Trích yếu

 Thông báo Kết quả tổng hợp điểm xét tuyển của người dự tuyển làm giáo viên Tiểu học huyện Nam Trực năm 2017-2018

 Ngày ban hành                30/01/2018
 Ngày hiệu lực  30/01/2018
 Người ký  Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch
 Cơ quan ban hành          UBND huyện Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                           Thông báo Kết quả tổng hợp điểm xét tuyển của người dự tuyển làm giáo viên Tiểu học huyện Nam Trực năm 2017-2018