Tổ chức Ngày pháp luật năm 2017

Số kí hiệu   203/PGDĐT
Loại văn bản   Công văn
 Trích yếu  Tổ chức Ngày pháp luật năm 2017
 Ngày ban hành   27/9/2017
 Ngày hiệu lực   27/9/2017
 Người ký   Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng
 Cơ quan ban hành   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm   CV 203/PGDĐT Tổ chức Ngày pháp luật năm 2017