Tổng hợp đề thi HKI năm học 2016-2017 của các trường THCS trong tỉnh

 

Bộ đề thi Phòng GD&Đ Nam Trực

Download

Bộ đề thi Phòng GD&ĐT Giao Thủy

Download

Bộ đề thi Phòng GD&ĐT Mỹ Lộc

Download

 

Bộ đề thi Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng

Download

Bộ đề thi Phòng GD&ĐT Xuân trường

Download

Bộ đề thi Phòng GD&ĐT Ý Yên

Download