Tài liệu hướng dẫn CSDL ngành GD&ĐT

1. Tài liệu Năm học 2017 – 2018

TT Nội dung Tải về
1 Hướng dẫn quy trình xây dựng CSDL ngành Tải về
2 Hướng dẫn quản lý cấp phát tài khoản Tải về
3 Hướng dẫn sử dụng cấp Sở GD&DT Tải về
4 Hướng dẫn sử dụng cấp Phòng GD&DT Tải về
5 Hướng dẫn sử dụng cấp học Mầm non Tải về
6 Hướng dẫn sử dụng cấp học Tiểu học Tải về
7 Hướng dẫn sử dụng cấp học THCS Tải về
8 Hướng dẫn sử dụng cấp học THPT Tải về

9

Hướng dẫn sử dụng cấp học GDTX Tải về

2. Tài liệu Năm học 2018 – 2019

TT

Nội dung

Tải về

1 Hướng dẫn quy trình nhập dữ liệu phục vụ công tác báo cáo thống kê đầu năm học (Hướng dẫn EMIS dành cho nhà trường) Tải về
2 Hướng dẫn quy trình nhập dữ liệu, báo cáo phục vụ công tác báo cáo thống kê EQMS (Cấp Tiểu học) Tải về