Liên hệ

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km số 4 - TT Nam Giang - Huyện Nam Trực - Nam Định