Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2017

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

06/02

- Họp giao ban

- Họp hiệu trưởng TH tại TH Nam Hùng (Bộ phận TH)

- Trồng cây đầu xuân  tại MN Nam Ninh, MN Nam Dương

- Tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết Đinh Dậu

- Các trường tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo môn (Bộ phận TH)

Thứ 3

07/02

- Kiểm tra nền nếp sau tết (Bộ phận TH) - Kiểm tra nền nếp sau tết (Bộ phận TH)
- Họp Hiệu trưởng tại THCS Nam Dương (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch “Bé kể chuyện và hát hay” cấp huyện (Bộ phận MN)

Thứ 4

08/02

- Các trường tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo môn (Bộ phận TH) - Sơ duyệt GV dạy giỏi tỉnh lần 2 tại TH Nam Thịnh (Bộ phận TH)
- Báo cáo kết quả sau tết nguyên đán 2017 (Đ/c P.Anh) - Xây dựng kế hoạch “Bé kể chuyện và hát hay” cấp huyện (Bộ phận MN)

Thứ 5

09/02

- Đôn đốc các trường tập huấn 10 MODUL ưu tiên nâng cao qua mạng Internet (Bộ phận MN) - Tổng hợp quyết toán Ngân sách 2016 (Đ/c Đạt)
- Các trường tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo môn (Bộ phận TH) - Các trường tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo môn (Bộ phận TH)

Thứ 6

10/02

- Các trường tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo môn (Bộ phận TH) - Các trường tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo môn (Bộ phận TH)
- 7h30 Họp kế toán các trường TH, THCS - Kiểm tra hồ sơ các trường chuẩn quốc gia (Bộ phận THCS)


* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 03 tháng 02 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ