Lịch công tuần Từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

31/7

- Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH  Trung ương Đảng khóa XII tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Nam Trực (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 3

01/8

- Họp hiệu trưởng đánh giá công tác hè 2017 và triển khai công tác tháng 8/2017 (Bộ phận MN) - Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên TH, THCS bổ sung cho năm học 2017-2018 (Đ/c Dự)
- Tổng hợp đăng kí mua hồ sơ sổ sách năm học 2017-2018 với Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Tổng hợp đăng kí mua hồ sơ sổ sách năm học 2017-2018 với Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS)
- Kiểm tra An toàn của một số trường đang xây dựng trong năm 2017-2018 (Bộ phận TH)

Thứ 4

02/8

 - 16h Làm việc với Sở Nội vụ về việc thống nhất kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018 (Đ/c Vụ, Dự)
- Bàn giao sách cho các nhà trường (Đ/c Thi) - Bàn giao sách cho các nhà trường (Đ/c Thi)
- Tổng hợp các góp ý về tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Tổng hợp các góp ý về tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 5

03/8

- Chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Tổng kết Hội cha mẹ học sinh (Bộ phận MN) - Làm việc với Đảng ủy xã Tân Thịnh (Đ/c Vụ)
- Bàn giao sách cho các nhà trường (Đ/c Thi) - Bàn giao sách cho các nhà trường (Đ/c Thi)
- Tổng hợp các góp ý về tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Tổng hợp các góp ý về tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 6

04/8

- Thường trực Huyện ủy làm việc với các ngành, khối khoa giáo (Đ/c Vụ)

- Bàn giao Công đoàn Giáo dục huyện về Liên đoàn Lao động huyện (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT)

- Làm việc với trường THCS Nam Thắng về công tác bàn giao Hiệu trưởng (Đ/c Hưng, Đạt)

- Chuẩn bị các công tác tập huấn Kế toán cho các trường MN, TH, THCS (Bộ phận Tài vụ)

- Chuẩn bị nội dung cho Hội nghị CMHS (Bộ phận TH)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 27  tháng 7  năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ