Lịch công tác tuần từ ngày 23/3 - 29/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2020

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

23/3

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức)
- Tổng hợp báo cáo số liệu chuẩn bị cho đoàn giám sát HĐND tỉnh về các cơ sơ giáo dục Mầm non (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 3

24/3

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ thu hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành (bộ phận Tổ chức)
- Xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng chuyên môn triển khai dạy học trực tuyến trên toàn huyện đối với học sinh lớp 9 (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng chuyên môn triển khai dạy học trực tuyến trên toàn huyện đối với học sinh lớp 9 (bộ phận THCS)
- Thanh toán lương cho cán bộ giáo viên Phòng GD&ĐT và các trường Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ) - Thanh toán lương cho cán bộ giáo viên Phòng GD&ĐT và các trường Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

25/03

 

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.

- Chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng chuyên môn triển khai dạy học trực tuyến trên toàn huyện đối với học sinh lớp 9 (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng chuyên môn triển khai dạy học trực tuyến trên toàn huyện đối với học sinh lớp 9 (bộ phận THCS)
Thứ 5

26/03

 

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025. - Đại hội trù bị Đảng bộ Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS) - Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS)
Thứ 6

27/03

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Đại hội Đảng bộ Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025. - Đại hội Đảng bộ Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS) - Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS)
Thứ 7

28/03

Chủ nhật

29/03

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 20  tháng 03  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ