Lịch công tác tuần từ ngày 30/7-03/8/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

30/7

- Họp giao ban  - UBND huyện làm việc với xã Bình Minh về công tác GPMB trường Mầm non Nam Minh
- Đôn đốc tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia (Bộ phận MN) - Hội nghị nghiệm thu trường Mầm non Nam Đào giai đoạn 2
- Tổng hợp công tác thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận Tổ chức) - Tổng hợp công tác thi đua năm học 2017-2018 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 3

31/7

 - Họp hội đồng thi đua khen thưởng huyện NT, xét duyệt thi đua ngành GD&ĐT năm học 2017-2018 tại Phòng họp tầng 3 UBND huyện (Lãnh đạo, trưởng các bộ phận MN, TH, THCS) - UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai đề án sát nhập các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực GD-ĐT, kiểm điểm tiến độ thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Đ/c Vụ dự)
- Tập huấn chuyên môn GDMN (Đ/c Thành, Hằng) - Tập huấn chuyên môn GDMN (Đ/c Thành, Hằng)
- Kiểm tra dạy kỹ năng sống Poky các trường TH (Bộ phận TH) - Kiểm tra dạy kỹ năng sống Poky các trường TH (Bộ phận TH)
- Hoàn thiện kế hoạch năm học và các tiêu chí thi đua năm học 2018-2019 bậc THCS (Bộ phận THCS) - Hoàn thiện kế hoạch năm học và các tiêu chí thi đua năm học 2018-2019 bậc THCS (Bộ phận THCS)
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 (Bộ phận Tổ chức) - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 4

01/8

- Dự Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (Đ/c Hưng) - Ban chỉ đạo xây dựng NTM, tổ hồ sơ của huyện làm việc với BCĐ, tổ hồ sơ xây dựng NTM thị trấn Nam Giang (Đ/c Vụ, Chỉnh)
- Kiểm tra dạy kỹ năng sống Poky các trường TH (Bộ phận TH) - 15h30 Dự Hội nghị nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 tại trung tâm nhà văn háo huyện Nam Trực
- Tập huấn chuyên môn GDMN (Đ/c Thành, Hằng) - Tập huấn chuyên môn GDMN (Đ/c Thành, Hằng)
- Tập huấn phần mềm quản lý sổ BHXH, chữ kí số và hóa đơn điện tử cho các trường MN (Đ/c Hinh; Bộ phận Tài Vụ, tổ chức) - Tập huấn phần mềm quản lý sổ BHXH, chữ kí số và hóa đơn điện tử cho các trường MN (Đ/c Hinh; Bộ phận Tài Vụ, Tổ chức)
- Kiểm tra dạy kỹ năng sống Poky các trường TH (Bộ phận TH)

Thứ 5

02/8

- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại Sở GD&ĐT  (Đ/c Vụ)
- Luyện tập tổng hợp Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2018 (Đ/c Vụ) - Luyện tập tổng hợp Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2018 (Đ/c Vụ)
- Tập huấn chuyên môn GDMN (Đ/c Thành, Hằng) - Tập huấn chuyên môn GDMN (Đ/c Thành, Hằng)
- Tập huấn chuyên môn (Bộ phận TH) - Tập huấn chuyên môn (Bộ phận TH)
- Làm việc với trường Tiểu học Nam Phúc (Đ/c Hinh, bộ phận TH) - Chuẩn bị báo cáo đón đoàn thanh tra của Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định (Bộ phận Tổ chức)
- Tập huấn thay đổi chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho các trường TH, THCS (Đ/c Hưng, Bộ phận Tài Vụ) - Tập huấn thay đổi chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho các trường TH, THCS (Đ/c Hưng, Bộ phận Tài Vụ)

Thứ 6

03/8

- Tập huấn chuyên môn GDMN (Đ/c Thành, Hằng) - Tập huấn chuyên môn GDMN (Đ/c Thành, Hằng)
- Tập huấn chuyên môn (Bộ phận TH) - Tập huấn chuyên môn (Bộ phận TH)
- Chuẩn bị báo cáo đón đoàn thanh tra của Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định (Bộ phận Tổ chức) - Chuẩn bị báo cáo đón đoàn thanh tra của Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định (Bộ phận Tổ chức)
- Tập huấn thay đổi chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho các trường TH, THCS (Bộ phận Tài Vụ) - Tập huấn thay đổi chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho các trường TH, THCS (Bộ phận Tài Vụ)

Thứ 7

04/8

- Tập huấn thay đổi chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho các trường TH, THCS (Bộ phận Tài Vụ)

- Tập huấn thay đổi chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho các trường TH, THCS (Bộ phận Tài Vụ)

Chủ nhật

05/8

 - Ra quân tổng lao động vệ sinh môi trường 

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 26 tháng 7 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ