Lịch công tác tuần từ ngày 30/3 - 05/4/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

30/3

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
- Thanh toán tạm ứng quý I năm 2020 với Kho bạc (bộ phận Tài vụ) - Thanh toán tạm ứng quý I năm 2020 với Kho bạc (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

31/3

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
- Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS) - Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS)
- Xây dựng báo cáo tình hình Tài chính năm 2019 nộp về Kho Bạc huyện (bộ phận Tài vụ) - Xây dựng báo cáo tình hình Tài chính năm 2019 nộp về Kho Bạc huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

01/4

 

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Từ 7h15' tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Dự hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Vụ)
- Phối hợp với Phòng Nội vụ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
- Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS) - Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS)
- Xây dựng báo cáo tình hình Tài chính năm 2019 nộp về Kho Bạc huyện (bộ phận Tài vụ) - Xây dựng báo cáo tình hình Tài chính năm 2019 nộp về Kho Bạc huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

02/4

Nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch)
Thứ 6

03/4

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra. - Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Covid-19 gây ra.
- Từ 14h tại điểm cầu Phòng GD&ĐT Nam Trực: Sở GD&ĐT Nam Định tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 8 tuần học kỳ II và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm học 2019-2020
- Phối hợp với Phòng Nội vụ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức) - Phối hợp với Phòng Nội vụ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
- Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS) - Các trường THCS trong toàn huyện xây dựng phương án dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối, lớp bằng các ứng dụng CNTT, qua mạng xã hội (bộ phận THCS)
- Đối chiếu Ngân sách quý I khóa sổ với Kho Bạc và Phòng Tài Chính huyện (bộ phận Tài vụ) - Đối chiếu Ngân sách quý I khóa sổ với Kho Bạc và Phòng Tài Chính huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

04/4

Chủ nhật

05/4

 RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH 

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 27  tháng 03  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ