Lịch công tác tuần từ ngày 29/7 - 04/8/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

29/7

Giao ban cơ quan

 
- Từ 9h00, tại Phòng họp số 2 - UBND huyện: Hội đồng thi đua khen thưởng huyện duyệt khen thưởng ngành giáo dục năm học 2018-2019.
- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020 (Các bộ phận)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên (Bộ phận TCCB)

Thứ 3

30/7

- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020 (Các bộ phận)

- Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học (Bộ phận TCCB)

- Đổi the ATM cho 350 giáo viên mầm non do hết hạn thẻ (Bộ phận Tài vụ)

 

Thứ 4

31/7

 

- Từ 15h30' tại phòng họp số 3 - UBND huyện: UBND huyện tổ chức Hội nghị trao đổi một số nội dung cần thiết liên quan đến công tác xây dựng Nông thôn mới cấp huyện
- Từ 16h tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông báo Quyết định chỉ định chức danh Bí thư Huyện ủy và chia tay đồng chí nguyên bí thư HU nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020 (Các bộ phận)

- Đôn đốc các trường Mầm non thực hiện hoạt động Hè 2019 (Bộ phận Mầm non)

- Hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học

- Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên (Bộ phận TCCB)

- Bàn giao công tác quản lý tại trường Tiểu học Nam Thắng (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 5

01/8

 - Từ 7h30, tại Phòng họp số 1 - UBND huyện: Họp UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019
- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020 (Các bộ phận)

- Đôn đốc các trường Mầm non thực hiện hoạt động Hè 2019 (Bộ phận Mầm non)

- Tập huấn chuyên môn cấp THCS (Bộ phận THCS)

- Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học (Bộ phận TCCB)

- Làm truy lĩnh nâng lương đợt I/2019 cho giáo viên các trường Mầm non (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 6

02/8

- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020 (Các bộ phận)

- Đôn đốc các trường Mầm non thực hiện hoạt động Hè 2019 (Bộ phận Mầm non)

- Tập huấn chuyên môn cấp THCS (Bộ phận THCS)

- Hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học (Bộ phận TCCB)

- Hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học trong lộ trình sáp nhập về công tác tài chính, tài sản (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 7

03/8

 
Chủ nhật

04/8

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 26  tháng 7  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ