Lịch công tác tuần từ ngày 29/6 - 05/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

29/6

Giao ban cơ quan

- Tổng hợp báo cáo thống kê cuối năm học 2019-2020 (bộ phận mầm non) - Hoàn thiện tập huấn đợt I cho giáo viên dạy lớp 1 (bộ phận Tiểu học)
- Duyệt kết quả xét công nhận TN THCS năm học 2019-2020 các trường THCS thuộc miền 1,2,3 (bộ phận THCS) - Duyệt kết quả xét công nhận TN THCS năm học 2019-2020 các trường THCS thuộc miền 4,5 (bộ phận THCS)
- Phối hợp với Phòng Nội vụ ra Quyết định xếp lương đối với cán bộ giáo viên trúng tuyển thăng hạng CDNN giáo viên (bộ phận Tổ chức) - Xây dựng kế hoạch phát triển theo công văn số 795/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT (bộ phận Tài vụ)
Thứ 3

30/6

- Tại Hội trường Sở GD&ĐT Nam Định: Dự hội nghị tập huấn công tác Y tế trường học năm học 2019-2020 (Đ/c Hưng, đ/c Phan Anh, 03 CBQL các trường MN, TH, THCS) - Tại Hội trường Sở GD&ĐT Nam Định: Dự hội nghị tập huấn công tác Y tế trường học năm học 2019-2020 (Đ/c Hưng, đ/c Phan Anh, 03 CBQL các trường MN, TH, THCS)
- Đánh giá chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm (bộ phận mầm non) - Từ 14h00 tại phòng họp số 2 -UBND huyện: Chủ tịch UBND huyện nghe phòng chuyên môn báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 (đ/c Vụ)
- Xây dựng kế hoạch phát triển theo công văn số 795/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT (bộ phận Tài vụ) - Hoàn thiện tập huấn đợt I cho giáo viên dạy lớp 1 (bộ phận Tiểu học)
- In giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho các trường THCS (bộ phận THCS) - In giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho các trường THCS (bộ phận THCS)
Thứ 4

01/7

 

- Đánh giá chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm (bộ phận mầm non) - Chuẩn bị các điều kiện tập huấn cho khối 2,3,4,5 và CBQL (bộ phận Tiểu học)
- Nộp dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 về Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - In giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho các trường THCS (bộ phận THCS)
- Xây dựng kế hoạch phát triển theo công văn số 795/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT (bộ phận Tài vụ) - Phối hợp với Phòng Nội vụ ra Quyết định xếp lương đối với cán bộ giáo viên trúng tuyển thăng hạng CDNN giáo viên (bộ phận Tổ chức)
Thứ 5

02/7

- Đánh giá chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm (bộ phận mầm non) - Chuẩn bị các điều kiện tập huấn cho khối 2,3,4,5 và CBQL (bộ phận Tiểu học)
- Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 cho các trường (bộ phận Tổ chức) - Xây dựng kế hoạch phát triển theo công văn số 795/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

03/7

- Từ 7h30' tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Tổng kết việc thực hiện Quy định 30 của Ban chấp hành Trung ương; sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020(đ/c Vụ) - Đánh giá chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm (bộ phận mầm non)
- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS  tạm thời cho các trường THCS (bộ phận THCS) - Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS  tạm thời cho các trường THCS (bộ phận THCS)
- Xây dựng kế hoạch phát triển theo công văn số 795/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT (bộ phận Tài vụ) - Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 cho các trường (bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

04/7

- Kết thúc chương trình học kì II năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
Chủ nhật

05/7

 Ra quân vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 26  tháng 6  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ