Lịch công tác tuần từ ngày 29/10-02/11/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

29/10

- Họp giao ban

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT về “Công tác vệ sinh trường học” theo công văn 1434/SGDĐT-GDMN (Đ/c Hằng)

- Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT về “Công tác vệ sinh trường học” theo công văn 1434/SGDĐT-GDMN (Đ/c Hằng)

- Tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay môn toán tại TT GDTX tỉnh, Đệ tứ, TP Nam Định (Bộ phận THCS)

- Tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay môn toán tại TT GDTX tỉnh, Đệ tứ, TP Nam Định (Bộ phận THCS)

Thứ 3

30/10

- Xây dựng Kế hoạch Hội thi GVMN dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (Bộ phận MN)

- Xây dựng Kế hoạch Hội thi GVMN dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (Bộ phận MN)

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện (Đ/c Vụ)

- Kiểm tra nội bộ

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Dự giờ SHCM miền 1 tại THCS Điền Xá (Bộ phận THCS)

- Dự giờ SHCM miền 1 tại THCS Điền Xá (Bộ phận THCS)

- Tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay môn Lý, Hóa, Sinh tại TT GDTX tỉnh, Đệ tứ, TP Nam Định (Bộ phận THCS)

- Tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay môn Lý, Hóa, Sinh tại TT GDTX tỉnh, Đệ tứ, TP Nam Định (Bộ phận THCS)

Thứ 4

31/10

- Làm việc với đơn vị liên quan đến công tác GPMB trường MN Nam Đào và MN Nam Giang (Đ/c Vụ)

- Tập huấn tại SGD về triển khai “Ý tưởng tuổi thơ” (Bộ phận TH)

- Dự giờ SHCM miền 1 tại THCS Điền Xá (Bộ phận THCS)

- Dự giờ SHCM miền 1 tại THCS Điền Xá (Bộ phận THCS)

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Kiểm tra giữa học kì 1 khối 4, 5

 - Các trường MN nộp đăng ký ký nội dung, thời gian tổ chức Hội thi của cô và trẻ cấp trường năm học 2018-2019 qua gmail tổ MN (Bộ phận MN)

- Các trường MN nộp đăng ký ký nội dung, thời gian tổ chức Hội thi của cô và trẻ cấp trường năm học 2018-2019 qua gmail tổ MN (Bộ phận MN)

Thứ 5

01/11

- Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (Đ/c Vụ)

- Thông báo Kết luận kiểm tra chuyên ngành các trường học trên địa bàn xã Nam Tiến (Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT)

- Kiểm tra nền nếp, chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận MN)

- Kiểm tra nền nếp, chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận MN)

- Xây dựng kế hoạch tập huấn môn AN và triển khai cuộc thi “Ý tưởng tuổi thơ” (Bộ phận TH)

- Xây dựng kế hoạch tập huấn môn AN và triển khai cuộc thi “Ý tưởng tuổi thơ” (Bộ phận TH)

- Dự giờ SHCM miền 2 tại THCS Nam Cường (Bộ phận THCS)

- Dự giờ SHCM miền 2 tại THCS Nam Cường (Bộ phận THCS)

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 6

02/11

- 9h30 Tham dự buổi làm việc với TT Nam Giang về việc phân công đồng chí TVHU phụ trách Đảng bộ thị trấn Nam Giang (Đ/c Vụ)

- Gặp mặt Hội Cựu giáo chức tại trường THCS Nguyễn Hiền (Đ/c Vụ)

- Kiểm tra nền nếp, chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận MN)

- Kiểm tra nền nếp, chuyên đề 01 trường mầm non (Bộ phận MN)

- Kiểm tra HĐ giữa giờ một số trường TH (Bộ phận TH)

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Dự giờ SHCM miền 2 tại THCS Nam Cường (Bộ phận THCS)

- Dự giờ SHCM miền 2 tại THCS Nam Cường (Bộ phận THCS)

Thứ 7

03/11

- 09h Dự Hội nghị thông báo Quyết định chỉ định chức danh Bí thư Huyện ủy và chia tay đồng chí Triệu Đức Hạnh (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT)  

Chủ nhật

04/11

- Ra quân làm vệ sinh môi trường

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 25 tháng 10 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đoàn Quang Vụ