Lịch công tác tuần từ ngày 29/03 đến hết ngày 04/04/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 29/03 - 04/04/2021

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

29/03

Giao ban cơ quan

- Từ 8h00’ tại Phòng họp tầng 2 Sở GDĐT: Hội nghị triển khai xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo (Bộ phận Tài vụ). - Đôn đốc các cơ sở GDMN thực hiện công tác an toàn trường học và nền nếp chuyên môn GDMN(Bộ phận Mầm non).
- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2021-2022  (Bộ phận Tổ chức). - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2021-2022  (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 3

30/03

- Dự Hội thảo theo công văn 355/SGDĐT-GDMN ngày 18/3/2021 (Bộ phận Mầm non, 5 đ/c Hiệu trưởng). - Dự Hội thảo theo công văn 355/SGDĐT-GDMN ngày 18/3/2021 (Bộ phận Mầm non, 5 đ/c Hiệu trưởng).
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp (Bộ phận THCS). - Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi HKPĐ cấp tỉnh lần thứ X năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
- Tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Bộ phận Tiểu học). - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2021-2022  (Bộ phận Tổ chức).
Thứ 4

31/03

- Dự Hội thảo theo công văn 355/SGDĐT-GDMN ngày 18/3/2021 (Bộ phận Mầm non, 5 đ/c Hiệu trưởng). - Dự Hội thảo theo công văn 355/SGDĐT-GDMN ngày 18/3/2021 (Bộ phận Mầm non, 5 đ/c Hiệu trưởng).
- Xây dựng kế hoạch thi Olympic THCS (Bộ phận THCS). - Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi HKPĐ cấp tỉnh lần thứ X năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
- Nộp kết quả dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương về Sở GDĐT (Bộ phận Tiểu học). - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2021-2022  (Bộ phận Tổ chức).
- Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bộ phận Tài vụ).
Thứ 5

01/04

- Từ 7h30' tại trường Tiểu học thị trấn Nam Giang (khu Nam Đào): Hội nghị giao ban 8 tuần học kỳ II và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021 (Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS). - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2021-2022  (Bộ phận Tổ chức).
- Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bộ phận Tài vụ). - Duyệt hồ sơ cho đối tượng học sinh được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bộ phận Tài vụ).
- Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi HKPĐ cấp tỉnh lần thứ X năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
Thứ 6

02/04

Đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GDĐT Nam Định làm việc tại trường Mầm non Nam Thái (Đ/c Vụ, Bộ phận Mầm non). Đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GDĐT Nam Định làm việc tại trường Mầm non Nam Tiến (Đ/c Vụ, Bộ phận Mầm non).
- Kiểm tra chuyên ngành giáo dục trường tiểu học Nghĩa An (Bộ phận Thanh tra, Tiểu học). - Tổng hợp số liệu hồ sơ cho đối tượng học sinh được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bộ phận Tài vụ).
- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2021-2022  (Bộ phận Tổ chức). - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2021-2022  (Bộ phận Tổ chức).
- Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi HKPĐ cấp tỉnh lần thứ X năm học 2020-2021 (Bộ phận THCS).
Thứ 7

03/04

- Thi thử Olympic THCS (Bộ phận THCS).
Chủ nhật

04/04

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ