Lịch công tác tuần từ ngày 28/5 đến ngày 02/6/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

28/5

- Họp giao ban - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Đ/c Dự)
- Các trường MN Nam Tân, Nam Thịnh; Nam Giang, Nam Đào hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn (Bộ phận MN) - Các trường MN Nam Tân, Nam Thịnh; Nam Giang, Nam Đào hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn (Bộ phận MN)

Thứ 3

29/5

- Các trường MN Nam Tân, Nam Thịnh; Nam Giang, Nam Đào hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn (Bộ phận MN)

- Các trường MN Nam Tân, Nam Thịnh; Nam Giang, Nam Đào hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn (Bộ phận MN)

- Dự tổng kết năm học và đón Huân chương tại trường TH Nam Mỹ (Đ/c Vụ, Bộ phận Tiểu học, Hiệu trưởng các trường TH) - Phối hợp với Sở GD&ĐT chuẩn bị cho việc thi thăng giáo viên năm 2018 (Đ/c Dự)
- Phòng Tài chính – Kế hoạch duyệt Quyết toán ngân sách, kiểm tra kinh tế tài chính năm 2017 (Bộ phận Tài vụ)  - Phòng Tài chính – Kế hoạch duyệt Quyết toán ngân sách, kiểm tra kinh tế tài chính năm 2017 (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 4

30/5

- Làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa An; Bí thư chi bộ và trưởng xóm của 12 xóm miền Nam Nghĩa tại UBND huyện (Đ/c Vụ) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Đ/c Dự)
- Nộp các loại báo cáo, thống kê cuối năm học tại Sở GD&ĐT Nam Định (Đ/c Hằng)
-  Kiểm tra tập huấn Rôbốt  (Bộ phận Tiểu học)
- Chuẩn bị các điều kiện cho ngày Hội STEM - Chuẩn bị các điều kiện cho ngày Hội STEM
- Phòng Tài chính – Kế hoạch duyệt Quyết toán ngân sách, kiểm tra kinh tế tài chính năm 2017 (Bộ phận Tài vụ) - Phòng Tài chính – Kế hoạch duyệt Quyết toán ngân sách, kiểm tra kinh tế tài chính năm 2017 (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 5

31/5

- Chuẩn bị các điều kiện cho ngày Hội STEM - Chuẩn bị các điều kiện cho ngày Hội STEM
- Các trường MN Nam Tân, Nam Thịnh; Nam Giang, Nam Đào hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn (Bộ phận MN) - Các trường MN Nam Tân, Nam Thịnh; Nam Giang, Nam Đào hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn (Bộ phận MN)
-  Họp Ban tổ chức ngày hội STEM năm 2018 tại hội trường tầng III Phòng GD&ĐT - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Đ/c Dự)

Thứ 6

01/6

- Ngày Hội STEM năm 2018 tại trường THCS Nguyễn Hiền - Ngày Hội STEM năm 2018 tại trường THCS Nguyễn Hiền
- Đón đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nam Định về thăm và tặng quà cho trẻ trường MN Nam Giang (Bộ phận MN)

- Đoàn công tác của UBND huyện NamTrực về thăm và tặng quà cho trẻ trường MN Nam Thịnh (Bộ phận MN)

Thứ 7

02/6

- Ngày Hội STEM năm 2018 tại trường THCS Nguyễn Hiền

Chủ nhật

03/6

 - Tổng ra quân làm vệ sinh môi trường

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 24  tháng 5 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ