Lịch công tác tuần từ ngày 27/5 - 02/6/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/5 đến ngày 02/6/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

 

27/5

- Từ 7h30' tại Phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự Hội nghị phục vụ đoàn khảo sát thực tế của Văn phòng điều phối NTM Trung ương và Tổng cục môi trường  (Lãnh đạo Phòng)

 

Giao ban cơ quan

- Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ trẻ cuối năm học; Kết quả thực hiện chuyên đề và làm báo cáo (bộ phận Mâm non) - Dự Hội nghị Xây dựng  Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2025” tại Sở GD&ĐT Nam Định (đ/c Vụ, đ/c Hằng)
- Các trường nộp tờ trình tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền (bộ phận THCS)
Thứ 3

 

28/5

- Từ 7h30' tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông 2019 và công tác phòng chống bệnh lùn sọc đen vụ mùa 2019
- Duyệt đăng ký hoạt động hè năm 2019 các trường thuộc Miền 1+2+3 (bộ phận Mâm non) - Duyệt đăng ký hoạt động hè năm 2019 các trường thuộc Miền 4+5 (bộ phận Mâm non)
- Duyệt báo cáo Khuyết tật và Hoàn thành chương trình tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Tổng hợp báo cáo EQMS (bộ phận Tiểu học)
- Duyệt kết quả BDTX năm học 2018-2019 các trường THCS (bộ phận THCS) - Báo cáo kết quả điều tra, giám sát kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 gửi UBKT Huyện ủy (bộ phận Tổ chức)
- Duyết quyết toán, hướng dẫn bàn giao công tác quản lý cho trường Tiểu học Nam Thắng (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

 

29/5

 

- Tổng hợp các tiêu chí thi đua GDMN (bộ phận Mâm non) - Tổng hợp báo cáo EQMS (bộ phận Tiểu học)
- Tổng hợp đăng kí đánh giá ngoài, công nhận chuẩn Quốc gia, chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn (bộ phận Thanh tra) - Báo cáo rà soát đội ngũ đảng viên năm 2018 gửi Ban Tổ chức Huyện ủy (bộ phận Tổ chức)
- Thanh quyết toán chế độ lương, phụ cấp hoạt động cho các trường Mầm non theo dịch vụ công (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận Tổ chức)
Thứ 5

 

30/5

 

Từ 7h30': Đoàn kiểm tra NTM của trung ương, của tỉnh kiểm tra thực tế tại huyện.
- Các trường nhận Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển vào lớp 6 năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Tổng hợp các tiêu chí thi đua GDMN (bộ phận Mâm non)
- Gửi báo cáo học sinh khuyết tật và báo cáo  EQMS cho Sở GD&ĐT - Tổng hợp báo cáo CSDL ngành gửi Sở GD&ĐT
- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 báo cáo Sở Nội vụ (bộ phận Tổ chức) - Tổng hợp đăng kí đánh giá ngoài, công nhận chuẩn Quốc gia, chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn (bộ phận Thanh tra)
- Tập huấn kế toán các trường Tiểu học, THCS về thay đổi chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và phần mềm quản lý công sản (bộ phận Tài vụ) - Tập huấn kế toán các trường Tiểu học, THCS về thay đổi chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và phần mềm quản lý công sản (bộ phận Tài vụ).
Thứ 6

 

31/5

- Dự tổ chức hoạt động chuyên môn GDMN dựa vào cộng đồng tại 1 trường mầm non (bộ phận Mầm non) - Xét hoàn thành chương trình Tiểu học (bộ phận Tiểu học)
- Tập huấn kế toán các trường Tiểu học, THCS về thay đổi chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và phần mềm quản lý công sản (bộ phận Tài vụ) - Tập huấn kế toán các trường Tiểu học, THCS về thay đổi chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và phần mềm quản lý công sản (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

 

01/6

- Tập huấn kế toán các trường Tiểu học, THCS về thay đổi chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và phần mềm quản lý công sản (bộ phận Tài vụ) - Tập huấn kế toán các trường Tiểu học, THCS về thay đổi chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và phần mềm quản lý công sản (bộ phận Tài vụ)
Chủ nhật

 

02/6

Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh (cả ngày)

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 24  tháng 05 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ