Lịch công tác tuần từ ngày 2/7 - 02/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

27/7

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Tổng hợp Báo cáo cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Tổ chức)
Thứ 3

28/7

- Đôn đốc các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè (bộ phận Mầm non) - Từ 14h tại Hội trường Sở GD&ĐT Nam Định: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GDĐT giai đoạn 2015-2020 (đ/c Vụ, đ/c Phan Anh)
- Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 các trường làm việc (Bàn giao hồ sơ giữa Tiểu học và THCS) (bộ phận THCS) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Nộp hồ sơ tốt nghiệp THCS về Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các trường thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên Mầm non (bộ phận Tổ chức)
Thứ 4

29/7

 

- Tại Hội trường tầng 2 - Phòng GD&ĐT: Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2019-2020 - Tại Hội trường tầng 2 - Phòng GD&ĐT: Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2019-2020
- Đôn đốc các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện kế hoạch hoạt động hè (bộ phận Mầm non) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các trường thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên Mầm non (bộ phận Tổ chức)
Thứ 5

30/7

- Duyệt thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non) - Duyệt thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non)
- Hồi phách chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (bộ phận THCS) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
Thứ 6

31/7

- Tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (đ/c Vụ) - Tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Dự kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (đ/c Vụ)
- Duyệt thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non) - Duyệt thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Mầm non)
- Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS thuộc miền 1,2,3 (bộ phận THCS) - Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS thuộc miền 4,5 (bộ phận THCS)
- Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT (bộ phận THCS) - Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
Thứ 7

01/8

Chủ nhật

02/8

 Ra quân vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 24  tháng 7  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ