Lịch công tác tuần từ ngày 26/8 - 01/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26/8 đến ngày 01/9/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

26/8

GIAO BAN CƠ QUAN

- Đôn đốc các trường Mầm non đón, nhận trẻ ngày tựu trường (Bộ phận Mầm non)
- Các trường THCS bắt đầu chương trình học kì I năm học 2019-2020 (Bộ phận THCS) - Thực hiện Đề án sáp nhập các trường mầm non và tiểu học (Bộ phận TCCB)
- Thanh toán lương, truy lĩnh tăng lương đợt I năm 2019 cho giáo viên 31 trường mầm non (Bộ phận Tài vụ)  
Thứ 3

27/8

- Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho khai giảng (Bộ phận Tiểu học) - Tập huấn về phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học với chủ đề “Chiến lược dạy kĩ năng Nói cho học sinh Tiểu học” tại Sở GD&ĐT (Bộ phận Tiểu học)
- Tham gia tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Thực hiện Đề án sáp nhập các trường mầm non và tiểu học (Bộ phận TCCB)
- Thanh toán lương, truy lĩnh tăng lương đợt I năm 2019 cho giáo viên 31 trường mầm non (Bộ phận Tài vụ) - Hướng dẫn các trường chuẩn bị các thủ tục hồ sơ bàn giao luân chuyển Hiệu trưởng và sáp nhập (Bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

28/8

 

- Từ 7h30 tại Phòng hop số 3 - UBND huyện: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng
- Tham gia tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020 bậc THCS tại trường THCS Điền Xá (Bộ phận THCS)
- Tập huấn Thư viện thân thiện tại Chu Văn An - Nam Định (Bộ phận Tiểu học) - Tập huấn Thư viện thân thiện tại Chu Văn An - Nam Định (Bộ phận Tiểu học)
 - Đôn đốc các cơ sở GDMN chuẩn bị các điều kiện cho Khai giảng năm học mới (Bộ phận Mầm non) - Thực hiện Đề án sáp nhập các trường mầm non và tiểu học (Bộ phận TCCB)
- Thanh toán lương, truy lĩnh tăng lương đợt I năm 2019 cho giáo viên 31 trường mầm non (Bộ phận Tài vụ)  - Hướng dẫn các trường chuẩn bị các thủ tục hồ sơ bàn giao luân chuyển Hiệu trưởng và sáp nhập (Bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

29/8

 

- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020 lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thanh tra, Chính trị tư tưởng - Đôn đốc các cơ sở GDMN chuẩn bị các điều kiện cho Khai giảng năm học mới (Bộ phận Mầm non)
- Tham gia tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS)
- Thanh toán lương, truy lĩnh tăng lương đợt I năm 2019 cho giáo viên 31 trường mầm non.- Hướng dẫn các trường chuẩn bị các thủ tục hồ sơ bàn giao luân chuyển Hiệu trưởng và sáp nhập (Bộ phận Tài vụ) - Thực hiện đề án sáp nhập các trường mầm non và tiểu học.- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2019-2020 (Bộ phận TCCB)
Thứ 6

30/8

- Từ 7h00, tại đền thờ liệt sỹ: Viếng đền thờ liệt sỹ huyện Nam Trực. - Từ 14h00, tại Phòng họp số 3 - UBND huyện: Hội nghị công bố quyết định sáp nhập và bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học sau sáp nhập
- Tham gia tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2019-2020 (Bộ phận TCCB)
- Từ 7h30, tại xã Đồng Sơn: Thường trực BCĐ và tổ hồ sơ NTM của huyện làm việc với xã Đồng Sơn về xây dựng NTM nâng cao (đ/c Chỉnh) - Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho khai giảng (Bộ phận Tiểu học)
- Thanh toán lương, truy lĩnh tăng lương đợt I năm 2019 cho giáo viên 31 trường mầm non (Bộ phận Tài vụ)  - Hướng dẫn các trường chuẩn bị các thủ tục hồ sơ bàn giao luân chuyển Hiệu trưởng và sáp nhập (Bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

31/8

 - Từ 7h30 - 8h30, tại Trường Tiểu học Nam An: Công bố Quyết định sáp nhập, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường Tiểu học Nghĩa An
- Từ 8h45 - 9h45, tại trường Tiểu học Nam Điền: Công bố Quyết định sáp nhập, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường quản lý trường Tiểu học Điền Xá
Từ 10h00 - 11h00, tại trường Mầm non Trần Quốc Toản: Hội nghị công bố quyết định sáp nhập, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường Mầm non Điền Xá
 - Từ 13h30 - 14h30, tại trường Tiểu học Nam Hải: Hội nghị công bố quyết định điều động cán bộ quản lý trường Tiểu học Nam Hải.
- Từ 14h50 - 15h30, tại trường Tiểu học Nam Minh: Hội nghị công bố quyết định sáp nhập, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường Tiểu học Bình Minh
- Từ 16h00 - 17h00, tại trường Tiểu học Nam Giang: Hội nghị công bố quyết định điều động  cán bộ quản lý trường Tiểu học Nam Giang
Chủ nhật

01/9

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 23  tháng 8  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ