Lịch công tác tuần từ ngày 25/5 - 31/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

25/5

Giao ban cơ quan

- Đôn đốc các cơ sở GDMN ổn định nề nếp, xây dựng trường Chuẩn, KĐCL trường học (bộ phận mầm non) - Đôn đốc các cơ sở GDMN ổn định nề nếp, xây dựng trường Chuẩn, KĐCL trường học (bộ phận mầm non)
- Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (bộ phận THCS)
- Triển khai kế hoạch số 60/KH-PGDĐT Về việc tổ chức cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề  “Tôn vinh những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định trong công tác phòng chống Covid-19” đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh khen thưởng (bộ phận Tổ chức) - Triển khai kế hoạch số 60/KH-PGDĐT Về việc tổ chức cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề  “Tôn vinh những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định trong công tác phòng chống Covid-19” đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh khen thưởng (bộ phận Tổ chức)
Thứ 3

26/5

- Từ 14h tại phòng họp số 3 -UBND huyện: UBND huyện tổ chức hội nghị trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập thuộc các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2020 (Lãnh đạo Phòng)
- Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường Mầm non thuộc Miền 1, Miền 2, Miền 3 (bộ phận mầm non, bộ phận Tổ chức) - Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường Mầm non thuộc Miền 4, Miền 5 (bộ phận mầm non, bộ phận Tổ chức)
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường Tiểu học Điền Xá, Tân Thịnh, Nam Thắng, Nam Toàn, Nghĩa An, Nam Cường, Nam Hùng (bộ phận Tiểu học, bộ phận Tổ chức) - Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường Tiểu học Nam Hoa, Bình Minh, Đồng Sơn, Nam Thái, Nam Hải, Nam Lợi, Nam Thanh (bộ phận Tiểu học, bộ phận Tổ chức)
- Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường THCS thuộc Miền 1, Miền 2, Miền 3 (bộ phận THCS, bộ phận Tổ chức) - Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường THCS thuộc Miền 4, Miền 5 (bộ phận THCS, bộ phận Tổ chức)
- Tổng hợp rà soát hồ sơ nghèo cho các trường trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp rà soát hồ sơ nghèo cho các trường trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 4

27/5

 

- Đôn đốc các cơ sở GDMN ổn định nề nếp, xây dựng trường Chuẩn, KĐCL trường học (bộ phận mầm non) - Đôn đốc các cơ sở GDMN ổn định nề nếp, xây dựng trường Chuẩn, KĐCL trường học (bộ phận mầm non)
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường Tiểu học Nam Mỹ, Nam Giang, Nam Hồng, Hồng Quang, Nam Tiến, Nam Dương (bộ phận Tiểu học, bộ phận Tổ chức) - Tổng hợp kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận Tổ chức)
- Tổng hợp rà soát hồ sơ nghèo cho các trường trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp rà soát hồ sơ nghèo cho các trường trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

28/5

- Đôn đốc các cơ sở GDMN ổn định nề nếp, xây dựng trường Chuẩn, KĐCL trường học (bộ phận mầm non) - Đôn đốc các cơ sở GDMN ổn định nề nếp, xây dựng trường Chuẩn, KĐCL trường học (bộ phận mầm non)
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc xét Tốt nghiệp năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Chuẩn bị các điều kiện cho việc xét Tốt nghiệp năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức sát hạch CDNN giáo viên hạng II cho giáo viên Mầm non, Tiểu học (bộ phận Tổ chức) - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức sát hạch CDNN giáo viên hạng II cho giáo viên Mầm non, Tiểu học (bộ phận Tổ chức)
- Tổng hợp rà soát hồ sơ nghèo cho các trường trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp rà soát hồ sơ nghèo cho các trường trong toàn huyện (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

29/5

- Đón đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh (bộ phận mầm non) - Đón đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh (bộ phận mầm non)
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc xét Tốt nghiệp năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Chuẩn bị các điều kiện cho việc xét Tốt nghiệp năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức sát hạch CDNN giáo viên hạng II cho giáo viên Mầm non, Tiểu học (bộ phận Tổ chức) - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức sát hạch CDNN giáo viên hạng II cho giáo viên Mầm non, Tiểu học (bộ phận Tổ chức)
Thứ 7

30/5

Chủ nhật

31/5

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 22  tháng 5  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ