Lịch công tác tuần từ ngày 24/6 - 30/6/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

24/6

Giao ban cơ quan

 

- Từ 7h - 9h tại Phòng họp Ban Thường vụ: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (kỳ 3 tháng 06/2019)

 - Chuẩn bị Hồ sơ rà soát, kiểm tra các điều kiện cấp Giấy phép thành lập nhóm trẻ “Ngôi sao nhỏ” theo Tờ trình của UBND thị trấn Nam Giang (bộ phận Mầm non)
- Thi THPT Quốc gia năm 2019

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.

Thứ 3

25/6

- Thi THPT Quốc gia năm 2019

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Từ 13h30' tại phòng họp số 2 UBND huyện: Dự Hội nghị của UBND huyện về việc tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (đ/c Thành)
- Kiểm tra các điều kiện cấp Giấy phép thành lập nhóm trẻ “Ngôi sao nhỏ” theo Tờ trình của UBND thị trấn Nam Giang (bộ phận Mầm non) - Hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép thành lập nhóm trẻ “Ngôi sao nhỏ” theo Tờ trình của UBND thị trấn Nam Giang (bộ phận Mầm non)
Thứ 4

26/6

 

- Thi THPT Quốc gia năm 2019

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Đôn đốc việc thực hiện hoạt động hè 2019 của cấp học GDMN (bộ phận Mầm non)

Thứ 5

27/6

 

- Từ 7h30' tại Phòng họp số 3 - UBND huyện: Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng (đ/c Vụ) - Từ 14h tại phòng họp UBND huyện: UBND huyện làm việc với UBND xã Nam Thắng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
- Thi THPT Quốc gia năm 2019

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Đôn đốc việc thực hiện hoạt động hè 2019 của cấp học GDMN (bộ phận Mầm non)

Thứ 6

28/6

- Tổng hợp thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Đôn đốc việc thực hiện hoạt động hè 2019 của cấp học GDMN (bộ phận Mầm non)

- Từ 7h30 tại phòng họp số 1 UBND huyện: Triển khai sơ kết công tác Hội chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2019.
Thứ 7

29/6

 - Từ 7h tại Hội trường TT Nam Giang: Thường trực HĐND TT Nam Giang tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND TT Nam Giang, khóa XVI nhiệm kỳ  2016-2021 (đ/c Vụ)
Chủ nhật

30/6

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 21  tháng 6  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ