Lịch công tác tuần từ ngày 23/9 - 29/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

23/9

GIAO BAN CƠ QUAN

- Làm báo cáo tháng 9/2019 (bộ phận Mầm non) - Duyệt Kế hoạch năm học, kế hoạch dạy ngày thứ 7 các trường Mầm non thuộc Miền 5 (bộ phận Mầm non)
- Rà soát đội ngũ, GV, NV thừa thiếu cục bộ đề nghị UBND huyện luôn chuyển hoặc tuyển dụng (bộ phận TCCB) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường Tiểu học (bộ phận Thanh tra, bộ phận Tiểu học)
- Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Thanh toán lương cho các trường mầm non và cơ quan Phòng GD&ĐT (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 3

24/9

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS)
- Kiểm tra hồ sơ Tài chính một số đơn vị mầm non (MN Nam Giang, Nam Đào) (bộ phận Tài vụ) - Đôn đốc các trường Mầm non, Tiểu học sáp nhập hoàn thiện hồ sơ Tài chính chuẩn bị cho bàn giao (bộ phận Tài vụ)
- Hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)  
Thứ 4

25/9 

Từ 7h00 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: Dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014-2019
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường Tiểu học (bộ phận Thanh tra, bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường Tiểu học (bộ phận Thanh tra, bộ phận Tiểu học)
- Tổng hợp báo cáo đầu năm học 2019-2020 gửi Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học) - Tổng hợp kế hoạch và các khoản thu đầu năm học (bộ phận Tài vụ)
- Tham gia tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB) - Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)
Thứ 5

26/9

- Từ 7h30, tại Công an tỉnh: Dự Hội nghị tổng kết 15 năm mô hình “An toàn trường học” (2003-2018)  - Từ 13h30' tại phòng họp số 1 - UBND huyện: Ban chỉ đạo bảo hiểm y tế huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ phát triển bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019
- Tổng hợp báo cáo đầu năm học 2019-2020 gửi Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học) - Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Tổng hợp kế hoạch và các khoản thu đầu năm học (bộ phận Tài vụ) - Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2020-2025). Chi bộ (2020-2022) báo cáo TVHU (bộ phận TCCB)
Thứ 6

27/9

 - Từ 7h30' tại phòng họp số 3 - UBND huyện: Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng  
- Hội nghị tổng kết Hội cha mẹ học sinh các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học) - Tham gia Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm học 2019-2020 (bộ phận TCCB)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học các trường THCS (bộ phận THCS) - Triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2019 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (bộ phận THCS)
- Tổng hợp kế hoạch và các khoản thu đầu năm học (bộ phận Tài vụ) - Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2020-2025). Chi bộ (2020-2022) báo cáo TVHU (bộ phận TCCB)
Thứ 7

28/9

Chủ nhật

29/9

- Từ 7h30, tại Nhà văn hóa huyện: Hội nghị phát động khuyến học Trạng nguyên Nguyễn Hiền.

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 20  tháng 9  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ