Lịch công tác tuần từ ngày 22/7 - 28/7/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2019

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

22/7

Giao ban cơ quan

 
- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020 (Các bộ phận)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội cán bộ ngũ giáo viên (Bộ phận TCCB)

- Từ 7h15’ tại Nhà văn hóa huyện: Hội nghị “Phát động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019”
Thứ 3

23/7

- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020 (Các bộ phận)

- Hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học (Bộ phận TCCB)

- Thanh toán lương, các hoạt động, truy lĩnh nâng lương đợt 1 cho các trường Mầm non và Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 4

24/7

 

 

- Xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020 (Các bộ phận)
- Phòng GD&ĐT, Phòng Nội Vụ, Lãnh đạo UBND huyện Nam Trực duyệt thi đua ngành GD&ĐT năm học 2018-2019 (Bộ phận TCCB) - Đôn đốc các trường Mầm non thực hiện hoạt động Hè 2019 (Bộ phận Mầm non)
- Họp kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS để triển khai công tác sáp nhập, hoạt động hè tại trường Tiểu học Nam Giang (Bộ phận Tài vụ) - Hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên (Bộ phận TCCB)

Thứ 5

25/7

Từ 7h30 tại phòng họp số 2 - UBND huyện: Hội đồng thi đua khen thưởng huyện duyệt thi đua ngành GD&ĐT năm học 2018-2019. - Từ 13h30' tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy
- Xây dựng Đề án sát nhập các trường Tiểu học (Bộ phận Tiểu học) - Hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học (Bộ phận TCCB)
- Tập huấn chuyên môn cấp THCS (Bộ phận THCS) - Thanh toán lương, các hoạt động, truy lĩnh nâng lương đợt 1 cho các trường mầm non và Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

26/7

- Từ 7h tại Đền thờ liệt sĩ huyện Nam Trực: Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện tổ chức Lễ viếng Đền thờ Liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019)  - Đôn đốc các trường Mầm non thực hiện hoạt động Hè 2019 (Bộ phận Mầm non)
- Tập huấn chuyên môn cấp THCS (Bộ phận THCS) - Hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ hết tập sự cho giáo viên Tiểu học

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên (Bộ phận TCCB)

- Xây dựng Đề án sát nhập các trường Tiểu học (Bộ phận Tiểu học) - Thanh toán lương, các hoạt động, truy lĩnh nâng lương đợt 1 cho các trường mầm non và Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

27/7

 
Chủ nhật

28/7

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 19  tháng 7  năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ