Lịch công tác tuần từ ngày 22/6 - 28/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

22/6

- Từ 8h tại Hội trường tầng 1 – Sở GD&ĐT Nam Định: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 ngành GD&ĐT (Đ/c Vụ)

- Từ 16h tại UBND xã UBND xã Nam Hải: Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm cứu kiếm nạn năm 2020 (đ/c Vụ)
- Xây dựng tiêu chí đánh giá trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm (bộ phận Mầm non) - Rà soát tiêu chí trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn trường Mầm non Hồng Quang (bộ phận Mầm non)
- Kiểm tra nề nếp các trường Tiểu học cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra nề nếp các trường Tiểu học cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Khảo sát học kì II khối 6,7,8 năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Khảo sát học kì II khối 6,7,8 năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Hướng dẫn các trường Mầm non, THCS thu học phí kỳ II và quyết toán năm học 2019-2020  (bộ phận Tài vụ) - Hướng dẫn các trường Mầm non, THCS thu học phí kỳ II và quyết toán năm học 2019-2020  (bộ phận Tài vụ)

Thứ 3

23/6

- Rà soát tiêu chí trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn trường Mầm non Nam Thắng (bộ phận Mầm non) - Rà soát tiêu chí trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn trường Mầm non Nam Hải (bộ phận Mầm non)
- Đôn đốc việc tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 đối với giáo viên lớp 1- Kiểm tra nề nếp các trường Tiểu học cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc việc tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 đối với giáo viên lớp 1- Kiểm tra nề nếp các trường Tiểu học cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Khảo sát học kì II khối 6,7,8 năm học 2019-2020 (bộ phận THCS) - Khảo sát học kì II khối 6,7,8 năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện hiệp y với tỉnh về kết quả xét thăng hạng CDNN cho giáo viên (bộ phận Tổ chức) - Chấm bài dự thi theo Kế hoạch số 60/KH-PGD ĐT “Tôn vinh những nỗ lực, cố gắng của ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định trong công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Covid-19 gây ra” (bộ phận Tổ chức)
- Hướng dẫn các trường Mầm non, THCS thu học phí kỳ II và quyết toán năm học 2019-2020  (bộ phận Tài vụ) - Hướng dẫn các trường Mầm non, THCS thu học phí kỳ II và quyết toán năm học 2019-2020  (bộ phận Tài vụ)

Thứ 4

24/6

 

- Tập huấn giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và chuẩn bị cho trẻ lớp 5 tuổi vào lớp 1 (bộ phận Mầm non) - Tập huấn giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và chuẩn bị cho trẻ lớp 5 tuổi vào lớp 1 (bộ phận Mầm non)
- Dự kiến đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT về trường Tiểu học Nam Tiến, Nam Hùng (bộ phận Tiểu học) - Dự kiến đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT về trường Tiểu học Nam Tiến, Nam Hùng (bộ phận Tiểu học)
- Hướng dẫn các trường Mầm non, THCS thu học phí kỳ II và quyết toán năm học 2019-2020  (bộ phận Tài vụ) - Kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận Tốt nghiệp THCS giữa các trường trong miền (bộ phận THCS)
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện hiệp y với tỉnh về kết quả xét thăng hạng CDNN cho giáo viên (bộ phận Tổ chức) - Chấm bài dự thi theo Kế hoạch số 60/KH-PGD ĐT “Tôn vinh những nỗ lực, cố gắng của ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định trong công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Covid-19 gây ra” (bộ phận Tổ chức)

Thứ 5

25/6

- Đôn đốc trường Mầm non Nam Hùng chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Kiểm tra của tỉnh về Kiểm định chất lượng Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn (bộ phận Mầm non) - Đôn đốc trường Mầm non Đồng Sơn chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Kiểm tra đoàn của tỉnh về Kiểm định chất lượng Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn (bộ phận Mầm non)
- Đôn đốc việc tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 đối với giáo viên lớp 1- Kiểm tra nề nếp các trường Tiểu học cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc việc tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 đối với giáo viên lớp 1- Kiểm tra nề nếp các trường Tiểu học cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 cho các trường (bộ phận Tổ chức) - Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 cho các trường (bộ phận Tổ chức)
- Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ và bổ sung kinh phí cơ sở vật chất trang thiết bị (bộ phận Tài vụ) - Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ và bổ sung kinh phí cơ sở vật chất trang thiết bị  (bộ phận Tài vụ)

Thứ 6

26/6

- Tại Hội trường Sở GD&ĐT Nam Định: Dự hội nghị tập huấn công tác Y tế trường học năm học 2019-2020 (Đ/c Hưng, đ/c Phan Anh, 03 CBQL các trường MN, TH, THCS) - Tại Hội trường Sở GD&ĐT Nam Định: Dự hội nghị tập huấn công tác Y tế trường học năm học 2019-2020 (Đ/c Hưng, đ/c Phan Anh, 03 CBQL các trường MN, TH, THCS)
- Đôn đốc trường Mầm non Nam Hùng chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Kiểm tra của tỉnh về Kiểm định chất lượng Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn (bộ phận Mầm non) - Đôn đốc trường Mầm non Đồng Sơn chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Kiểm tra đoàn của tỉnh về Kiểm định chất lượng Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn (bộ phận Mầm non)
- Đôn đốc việc tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 đối với giáo viên lớp 1- Kiểm tra nề nếp các trường Tiểu học cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học) - Đôn đốc việc tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 đối với giáo viên lớp 1- Kiểm tra nề nếp các trường Tiểu học cuối năm học 2019-2020 (bộ phận Tiểu học)
- Đón đoàn kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020: Huyện Nam Trực kiểm tra huyện Ý Yên; huyện Vụ Bản kiểm tra huyện Nam Trực (bộ phận THCS) - Họp Chủ tịch Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 (bộ phận THCS)
- Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ và bổ sung kinh phí cơ sở vật chất trang thiết bị  (bộ phận Tài vụ) - Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ và bổ sung kinh phí cơ sở vật chất trang thiết bị  (bộ phận Tài vụ)
Thứ 7

27/6

- Các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 làm việc (bộ phận THCS)
Chủ nhật

28/6

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

  Nam Trực, ngày 19  tháng 6  năm 2020TRƯỞNG PHÒNG 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ