Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 - 26/4/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

 

22/4

GIAO BAN CƠ QUAN

- Các trường Tiểu học nhận bài khảo sát tại trường Tiểu học Hồng Quang (bộ phận Tiểu học)
-   Đoàn kiểm tra huyện Mỹ Lộc kiểm tra chéo huyện Nam Trực về nề nếp cuối năm 2018-2019 (bộ phận THCS) -   Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc kiểm tra chéo huyện Nam Trực về nề nếp cuối năm 2018-2019 (bộ phận THCS)
Thứ 3

 

23/4

 

- Tập huấn chuyên môn GDMN, theo công văn số 419/SGDĐT-GDMN (đ/c Hằng và 9 cán bộ quản lý, giáo viên) - Tập huấn chuyên môn GDMN, theo công văn số 419/SGDĐT-GDMN (đ/c Hằng và 9 cán bộ quản lý, giáo viên)
- Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, huyện và  Nhà tài trợ thẩm định đối tượng học sinh được hưởng quỹ học bổng Vingroup (đ/c Thành) - Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, huyện và  Nhà tài trợ thẩm định đối tượng học sinh được hưởng quỹ học bổng Vingroup (đ/c Thành)
-   Đoàn kiểm tra huyện Nam Trực kiểm tra chéo huyện Hải Hậu về nề nếp cuối năm 2018-2019 (bộ phận THCS) -   Đoàn kiểm tra huyện Nam Trực kiểm tra chéo huyện Hải Hậu về nề nếp cuối năm 2018-2019 (bộ phận THCS)
- Chuẩn bị các điều kiện duyệt kế hoạch phát triển năm học 2019-2019 (bộ phận TCCB)
Thứ 4

 

24/4

 

- Kiểm tra nền nếp 1 trường mầm non (bộ phận Mầm non) - Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (bộ phận TCCB)
- Đoàn kiểm tra Nam Trực kiểm tra chéo huyện Hải Hậu (bộ phận Tiểu học) - Đoàn kiểm tra Nam Trực kiểm tra chéo huyện Hải Hậu (bộ phận Tiểu học)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường Tiểu học Nam Bình, Tiểu học Nam Minh (bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp kết quả học sinh giỏi lớp 8 (bộ phận THCS)
Thứ 5

 

25/4

 

- Xây dựng kế hoạch GDMN tháng 5 (bộ phận Mầm non) - Kiểm tra nền nếp 1 trường mầm non (bộ phận Mầm non)
- Họp hiệu trưởng các trường Tiểu học tại Phòng GD&ĐT (lãnh đạo Phòng, bộ phận Tiểu học) - Dự Hội thảo đổi mới các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại huyện Giao Thủy (bộ phận Tiểu học)
- Tổng hợp kết quả học sinh giỏi khổi 6, 7 (bộ phận THCS) - Rà soát giáo viên Mầm non biên chế, ngoài biên chế báo cáo UBND tỉnh (bộ phận TCCB)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường Tiểu học Nam Thượng, Tiểu học Nam Thành (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

 

26/4

 

- Đón đoàn kiểm tra chéo huyện Giao Thủy kiểm tra Nam Trực (bộ phận Tiểu học) - Đón đoàn kiểm tra chéo huyện Giao Thủy kiểm tra Nam Trực (bộ phận Tiểu học)
- Làm đề khảo sát khối 8 học kì II năm học 2018-2019 (bộ phận THCS) - Triển khai phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp tỉnh (bộ phận TCCB)
- Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trường Tiểu học Nam Dương (bộ phận Tài vụ)
     

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ