Lịch công tác tuần từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

21/9

Giao ban cơ quan

 - Tổng hợp báo cáo góp ý về Dự thảo dạy học trực tuyến. (bộ phận Tiểu học)  - Điều tra Phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
 - Thanh toán lương tháng 09/2020 cho các trường Mầm non trong toàn huyện và cơ quan Phòng GD&ĐT (bộ phận Tài vụ)  - Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
Thứ 3

22/9

 - Tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS: Đón đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tật tỉnh Nam Định về làm việc tại trường Mầm non Nam Lợi, Tiểu học thị trấn Nam Giang, THCS Nam Tiến (Đ/c Hinh, đ/c Hằng)  - Kiểm tra nền nếp đầu năm học 01 trường mầm non. (bộ phận Mầm non)
- Tổng hợp báo cáo góp ý về Dự thảo dạy học trực tuyến. (bộ phận Tiểu học) - Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ thâm niên cho giáo viên Mầm non trong toàn huyện (bộ phận Tổ chức)
 - Điều tra Phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS) - Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học (bộ phận THCS)
- Thanh toán lương tháng 09/2020 cho các trường Mầm non trong toàn huyện và cơ quan Phòng GD&ĐT (bộ phận Tài vụ)  
Thứ 4

23/9

 - Từ 9h00 tại trụ sở HU- HĐND- UBND huyện: Xe đón Đoàn đại biểu huyện Nam Trực đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đ/c Vụ) - Đoàn đại biểu huyện Nam Trực dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 01 trường mầm non. (bộ phận Mầm non) - Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình nâng chuẩn đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2020-2025. (bộ phận Tổ chức)
 - Tổng hợp báo cáo quý Thư viện thân thiện. (bộ phận Tiểu học)  - Sinh hoạt chuyên môn cụm miền. (bộ phận Tiểu học)
 - Điều tra Phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)  -Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học (bộ phận THCS)
 - Xây dựng kinh phí thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. (bộ phận Tài vụ)
Thứ 5

24/9

- Đoàn đại biểu huyện Nam Trực dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 (Đ/c Vụ) - Đoàn đại biểu huyện Nam Trực dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 01 trường mầm non (bộ phận Mầm non) - Rà soát tiêu chí xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn trường mầm non Nam Lợi (bộ phận Mầm non)
 - Kiểm tra nền nếp đầu năm học 2020-2021 các trường Tiểu học (bộ phận Tiểu học)  - Phối hợp với Phòng Nội vụ triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, quản lý cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS chưa đạt trình độ chuẩn (bộ phận Tổ chức)
- Điều tra Phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)  - Xây dựng kinh phí thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. (bộ phận Tài vụ)
Thứ 6

25/9

- Đoàn đại biểu huyện Nam Trực dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 (Đ/c Vụ) - Đoàn đại biểu huyện Nam Trực dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học 01 trường mầm non. (bộ phận Mầm non) - Phối hợp với Phòng Nội vụ triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, quản lý cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS chưa đạt trình độ chuẩn. (bộ phận Tổ chức)
 - Tổng hợp báo cáo quý Thư viện thân thiện và Góp ý dạy học trực tuyến nộp Sở GD&ĐT (bộ phận Tiểu học)  - Xây dựng kinh phí thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. (bộ phận Tài vụ)
- Tập huấn chuyên môn cho các trường THCS (bộ phận THCS) - Điều tra Phổ cập giáo dục năm 2020 (bộ phận THCS)
Thứ 7

26/9

   
Chủ nhật

27/9 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

               Nam Trực, ngày 18  tháng 9  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Đoàn Quang Vụ