Lịch công tác tuần từ ngày 21/8 đến ngày 26/8

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

21/8

 - Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 toàn quốc tại UBND tỉnh Nam Định (Đ/c Vụ) - Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ tại phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện
- Duyệt danh sách miễn giảm POOKY (Đ/c Bổng)
- Học tập chính trị Hè 2017 cho GV chưa là Đảng viên  tại nhà Văn Hóa Huyện Nam Trực - Học tập chính trị Hè 2017 cho GV chưa là Đảng viên  tại nhà Văn Hóa Huyện Nam Trực

- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Hóa học, Địa lí, GDCD (Bộ phận THCS)

- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Hóa học, Địa lí, GDCD (Bộ phận THCS)

Thứ 3

22/8

 

- UBVHGD thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc Hội giám sát giám sát tình hình luật giáo dục trên địa bàn huyện Nam Trực

- Tổng kết Hội cha mẹ học sinh năm học 2016-2017 đặt tại trường MN Nam Lợi (Bộ phận MN) - Trường MN và Hội cha mẹ học sinh ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)
- Kiểm tra công tác dạy hè và công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới của một số trường (Bộ phận TH) - Xây dựng nội dung duyệt KH năm học từng trường (Bộ phận TH)
- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Hóa học, Địa lí, GDCD (Bộ phận THCS) - Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Hóa học, Địa lí, GDCD (Bộ phận THCS)

Thứ 4

23/8

- Dự Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018  của Sở GD&ĐT tại MN Tư thục Hoa Sữa - Nam Định (Bộ phận MN)

- Kiểm tra công tác dạy hè và công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới của một số trường (Bộ phận TH)

- Xây dựng nội dung duyệt KH năm học từng trường (Bộ phận TH)

- Làm việc với THCS Nam Cường về xây dựng chuẩn quốc gia (Bộ phận THCS)

- Làm việc với THCS Nam Toàn về xây dựng chuẩn quốc gia (Bộ phận THCS)

Thứ 5

24/8

- 1h45 Dự lễ tổng kết năm học 2016-2017 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ, Võ)
- Họp tổ hồ sơ xây dựng NTM của huyện tại UBND huyện (Đ/c Chỉnh)
- Tập huấn công tác quản lý của Hiệu trưởng trường MN tại MN Tư thục Hoa Sữa - Nam Định theo công văn 984/SGDĐT-GDMN (Bộ phận MN) - Tập huấn công tác quản lý của Hiệu trưởng trường MN tại MN Tư thục Hoa Sữa - Nam Định theo công văn 984/SGDĐT-GDMN (Bộ phận MN)

- Tập huấn Hiệu trưởng TH tại 464 đường Trường Chinh – Nam Định (Bộ phận TH)

- Tập huấn Hiệu trưởng TH tại 464 đường Trường Chinh – Nam Định (Bộ phận TH)

- Làm việc với THCS Nghĩa An, Nam Giang về xây dựng chuẩn quốc gia (Bộ phận THCS)

- 15h30 viếng Đền thờ liệt sỹ huyện Nam Trực

- Tham gia giải cầu lông chào mừng Đại hội TDTT huyện Nam Trực lần thứ VIII năm 2017 (Đ/c Vụ)

Thứ 6

25/8

- Dự lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Nam Trực lần thứ VIII năm 2017
- Tập huấn chuyên môn GDMN sau sửa đổi (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn GDMN sau sửa đổi (Bộ phận MN)
- Tập huấn Hiệu trưởng TH tại 464 đường Trường Chinh – Nam Định (Bộ phận TH) - Tập huấn Hiệu trưởng TH tại 464 đường Trường Chinh – Nam Định (Bộ phận TH)

- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Sinh học, Lịch sử, Toán, Ngữ văn (Bộ phận THCS)

- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Sinh học, Lịch sử, Toán, Ngữ văn (Bộ phận THCS)

Thứ 7

26/8

- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Sinh học, Lịch sử, Toán, Ngữ văn (Bộ phận THCS) - Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Sinh học, Lịch sử, Toán, Ngữ văn (Bộ phận THCS)
- Tập huấn chuyên môn GDMN sau sửa đổi (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn GDMN sau sửa đổi (Bộ phận MN)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 18 tháng 8 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ